เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถ MAXDRIVE นนทบุรี

โรงเรียนสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ แมกซ์ ไดรฟ์ นนทบุรี สนามขับรถมาตรฐาน 5 ไร่

เป็นสถาบันสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสอนขับรถ อบรม พร้อมทั้งสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน และออกหนังสือรับรองเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

หลักสูตรการเรียนการสอน

1. หลักสูตรเรียนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
2. หลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
3. หลักสูตรเรียนเสริมทักษะในการขับรถยนต์
4. หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตชั่วคราว 5 ชั่วโมง และต่ออายุใบอนุญาต 1 ชั่วโมง
5. หลักสูตรการขับรถเชิงป้องกัน Defensive Couse

เปิดสอน อบรม สอบใบขับขี่ที่โรงเรียน โดยไม่ต้องไปขนส่ง มีทั้งครูฝึกและสนามที่ได้มาตรฐาน โดยทีมงานมืออาชีพ และครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นกันเอง เรียนง่าย ขับได้จริง สะดวก และปลอดภัย

หลักสูตรขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและการป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถและการขับรถยนต์ เช่น การใช้ รถเกียร์ธรรมดาหรือ รถเกียร์ออโต้ การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถก่อนใช้งานประจำวัน การเตรียมความพร้อมก่อนออกรถ การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้องเเละอื่นๆ การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ เป็นการฝึกทักษะก่อนออกถนนจริง เช่น การขับรถเดินหน้า ถอยหลัง หยุดรถเทียบทางเท้า การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ การกลับรถทางแคบ การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทางเป็นต้น การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง ตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนด เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนฝึกขับรถ

เปิดสอนทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด

เรียนขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถเเมกซ์ไดรฟ์ นนทบุรี ไม่ต้องรอคิวอบรม ไม่ต้องรอคิวสอบ ไม่ต้องสอบที่ขนส่งอีก ที่เดียวจบไม่ต้องเสียเวลา มาเรียนพร้อมสอบกับโรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์นนทบุรี เน้นขับอย่างปลอดภัย และใช้รถในชีวิตประจำวันได้จริง ได้รู้เทคนิคที่ถูกต้อง แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ รู้จักวิธีการบำรุงรักษารถในเบื้องต้น เรียนกับแมกซ์ไดรฟ์นนทบุรีไม่ใช้แค่ขับรถได้ แต่คุณจะขับรถเป็นและขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย คิดจะเรียนขับรถ คิดถึงโรงเรียนสอนขับรถยนต์แมกซ์ไดรฟ์นนทบุรี สะดวก ปลอดภัย พร้อมบริการรับส่งฟรีตามจุดบริการต่างๆ

สอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่
สอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่
เรียนขับรถ นนทบุรี

หลักสูตร

หลักสูตรเรียนขับรถยนต์

พร้อมสอบใบขับขี่15ชั่วโมง

หลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์

พร้อมสอบใบขับขี่15ชั่วโมง

หลักสูตเรียนเสริมทักษะในการขับ

รถยนต์

หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตชั่วคราว

5ชั่วโมงต่ออายุใบอนุญาต 1 ชั่วโมง

หลักสูตรการขับรถเชิงป้องกัน

DefensiveCouse